Praktische informatie

Te laat komen
Het is zeer belangrijk dat de leerlingen op tijd komen. Als een leerling te laat is, moet hij zich melden bij de receptie. Zo nodig zullen wij met ouder(s) en/of verzorger(s) contact opnemen om te bespreken hoe het te laat komen kan worden voorkomen.

Ziekte
Wanneer een leerling ziek is, wordt van de ouder(s) en/of verzorger(s) verwacht dat zij dit vóór 9.00 uur ‘s ochtends telefonisch melden bij de administratie van de isk op telefoonnummer 0546 480 890. 

Zodra een leerling weer naar school kan, verwacht de administratie een door de ouder en/of verzorger geschreven en ondertekend briefje met de reden en de precieze duur van het verzuim.

Langdurige afwezigheid
Bij langdurige afwezigheid graag contact opnemen met de mentor van de leerling.

Verlof onder schooltijd
Wanneer van tevoren bekend is dat een leerling onder schooltijd een afspraak heeft met bijvoorbeeld een arts, verwachten wij dat ouder(s) en/of verzorger(s) ons daarover vooraf schriftelijk informeren.

Verlof (langer dan 1 dag)
Voor bijzondere gelegenheden kunt u, graag zo tijdig mogelijk, verlof aanvragen via de teamleider. Deze zal u zo spoedig mogelijk laten weten of de school verlof geeft.

Luxe verzuim
Scholen hebben van overheidswege de opdracht om zeer terughoudend te zijn bij het verlenen van verlof buiten de schoolvakanties. Rond de vakanties is er regelmatig extra controle door de leerplichtambtenaar.

Lesuitval
Roosterwijzigingen kunnen worden bekeken op het infokanaal via de website van school: www.het-erasmus.nl Infokanaal isk (rechtsboven in het scherm).

Magister
Magister is de naam van ons digitale schooladministratiesysteem. Ouder(s) en/of verzorger(s) kunnen op verzoek een inlogcode aanvragen waarmee u via Magister de resultaten, het verzuim en het te laat komen van uw kind kunt volgen. Deze code kan worden aangevraagd bij de heer W. Benjamins.

Kluisjes
Iedere leerling kan de beschikking krijgen over een eigen kluisje. Bij de congiërge kan een sleutel voor een kluisje worden aangevraagd. Wanneer een leerling de iso verlaat, wordt de sleutel weer ingeleverd. In deze kluisjes kunnen de schoolspullen worden bewaard. De school mag, om veiligheids- of gezondheidsredenen, een kluisje ter controle openen. De school is niet aansprakelijk voor vermiste goederen.

Koptelefoon/oordopjes
De isk hanteert, vanuit hygiënisch oogpunt, de afspraak dat elke leerling zelf zorgt voor een koptelefoon of oordopjes die zowel privé als voor schooldoeleinden (luisteren van film- en geluidsfragmenten) kunnen worden gebruikt.

Lestijden
Het Erasmus isk heeft een 50-minutenrooster. Het is belangrijk bij de planning van andere activiteiten zoals muzieklessen, sport en bijbaantjes rekening te houden met lestijden tot 16.50 uur.

De school is open van 08.00 uur tot 17.00 uur. Het eerste lesuur begint om 08.20 uur. 

Ruim 2200 LEERLINGEN…

Op Het Erasmus zitten ruim 2200 leerlingen. Onze leerlingen komen onder meer uit Almelo, Wierden, Vriezenveen, Rijssen, Nijverdal, Tubbergen, Vroomshoop, Daarlerveen, Westerhaar, Den Ham, Ootmarsum en Mariaparochie.

…316 DOCENTEN EN MEDEWERKERS…

Er werken 316 personeelsleden op Het Erasmus. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen het onderwijzend personeel, het onderwijsondersteunend personeel en het management.

…ÉÉN SCHOOL

vestiging mavo/havo/vwo:
met de stromingen: Kunststroom, Technasium, Ondernemend Burgerschap, Sportstroom en Technologie & Toepassing.
vestiging vmbo:
met de stromingen: Sportstroom, Kunst & Cultuurstroom, Techniek & Designstroom en Vakkencarrousel. De internationale schakelklas maakt ook deel uit van het vmbo.
vestiging praktijkonderwijs:
voor jong professionals.